Privacy

Privacybeleid

1. Algemeen
Van Altena groothandel, gevestigd aan de Pieter Zeemanstraat 11, 6603 AV Wijchen (KvK-nummer 10006819), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan Van Altena groothandel wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De meest recente versie van het Privacybeleid staat op de website van Van Altena groothandel en kunt u downloaden, uitprinten en opslaan.

2. Toepasselijkheid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Van Altena groothandel verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer de nieuwsbrieven, website en de webshop van Van Altena groothandel.

3. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

4. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
Hieronder zal per dienstverlening worden aangeven welke gegevens wij verzamelen en verwerken, voor welk doel dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

4.1 Gebruik webshop
Van Altena respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Van Altena zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Om gebruik te kunnen maken van de webshop maken wij een profiel voor u aan. Dit profiel geeft u toegang tot onze online dienstverlening. Uw profiel is ten allen tijde gekoppeld aan de organisatie waarvoor u besteller, supervisor bent, of waar u een andere rol heeft.

Van Altena gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij van Altena zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Het doel van het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is dat u optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de webshop, zoals het plaatsen van een bestelling en het maken van een favorietenlijst. Tevens verwerken wij uw contactgegevens om de bestelling te bevestigen, contact met u op te kunnen nemen over het tijdstip van aflevering van uw bestelling, vragen over uw bestelling en als u uw wachtwoord vergeten bent/u uw wachtwoord wijzigt.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over onze producten, merken en acties indien u hier toestemming voor hebt gegeven. Als u hier niet langer prijs op stelt, is er de mogelijkheid u uit te schrijven op onze website.
Als u bij Van Altena een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een wachtwoord opgeven zodat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere bestelling ingevuld hoeven te worden.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en verbeteren.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien gewenst heeft u recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens van uw profiel zolang u dit profiel aanhoudt of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij bewaren uw aankoopgegevens in ieder geval niet langer dan 3 jaar na de laatste aankoop of na het einde van de klantrelatie, waarna deze gegevens worden geanonimiseerd.

4.2 E-mailmarketing
Voor het versturen van e-mails en eventuele nieuwsbrieven maken we gebruik van een e-mailmarketingsysteem. De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
- Uw e-mailadres, voor het versturen van een e-mail.
- Uw voornaam, zodat we weten wie je bent en we nieuwsbrieven kunnen personaliseren.
- Uw achternaam, zodat we weten wie je bent en we nieuwsbrieven kunnen personaliseren.
- Uw organisatie, zodat wij weten welke klanten van Van Altena groothandel zich aanmelden en op basis hiervan kunnen we u relevante content sturen.

Deze gegevens zullen gebruikt worden om een mailing te versturen en voor het monitoren van de (mail)statistieken. Denk hierbij aan het klikgedrag. Op basis van deze informatie kunnen we u relevante mailings sturen.
Wij bewaren uw gegevens zolang het onze bedrijfsdoelstellingen dient.

4.3 Overig
Er zijn nog eventuele andere diensten mogelijk waarbij persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt, denk hierbij aan spaar- en winacties, bezoek van de website, evenementen of deelname aan een klantenpanel. De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Organisatie

Doel van de verzameling: we gebruiken deze gegevens voor ons eigen administratie en om u te informeren.
Bewaartermijn: wanneer iemand zich uitschrijft, zal deze worden verwijderen uit ons e-mailmarketingsysteem (uitschrijven is verwijderen).

5. Blokkering profiel
Uw profiel kan in het uiterst geval worden geblokkeerd, indien:
- U herhaaldelijk online bestelde producten niet tijdig betaalt; en
- U herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd.
Indien uw profiel geblokkeerd wordt op grond van een van de bovenstaande redenen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

7. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van bewerker voor Van Altena groothandel. In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens
Indien u toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar Van Altena groothandel ter attentie van de debiteurenadministratie, op het adres: Pieter Zeemanstraat 11, 6603 AV Wijchen of via het online contactformulier uw verzoek doorgeven.

9. Vragen?
Heeft u een vraag of een klacht over het Privacybeleid van Van Altena groothandel? Dan kunt u contact opnemen met Van Altena groothandel via het contactformulier op de website: https://www.vanaltenawijchen.nl of bellen naar 024-64 123 54.